Make your own free website on Tripod.com

返回主頁

個人檔案

傳記

專訪

留言信箱

足球歷史

新聞檔案

連結網頁

禮物特區

相片廊

模特兒史

硬照

 

   

 

兄 弟 落 場   手 足 情 未 了

蘋 果 日報 2000 年 12 月 28 日

兩 兄 弟 同 在 綠 茵 場 上 比 拼 的 例 子 很 多 , 如 曼 聯 加 利 與 菲 臘 尼 維 利 、 荷 蘭 法 蘭 與 朗 奴 迪 保 亞 、 丹 麥 米 高 與 白 賴 仁 勞 特 立 等 都 是 出 色 的 足 球 員 。 本 地 球 圈 近 年 亦 湧 現 了 不 少 球 場 兄 弟 兵 , 潘 文 迪 與 潘 文 俊 、 張 耀 麟 與 張 耀 聰 、 朱 兆 基 與 朱 兆 銘 、 羅 志 鋒 與 羅 志 焜 四 對 兄 弟 在 低 迷 球 市 中 各 有 自 己 的 故 事 。   圖 / 文 : 李 勇 明

電 影 版 《 手 足 情 未 了 》 講 述 湯 告 魯 斯 照 顧 患 有 自 閉 症 大 佬 德 斯 汀 荷 夫 曼 之 間 的 兄 弟 感 情 , 故 事 真 摯 感 人 。 本 地 球 圈 中 , 潘 文 迪 、 潘 文 俊 兩 兄 弟 雖 然 效 力 不 同 球 會 , 但 他 們 在 低 迷 球 市 , 憑 互 相 勉 勵 、 掙 扎 求 存 , 兩 人 的 感 情 , 絕 對 是 一 齣 球 場 版 《 手 足 情 未 了 》 。

自 小 與 足 球 結 緣
潘 文 迪 與 潘 文 俊 兩 兄 弟 自 小 在 公 共 屋 村 長 大 , 二 人 能 夠 投 身 職 業 足 球 行 列 , 除 了 得 到 父 母 全 力 支 持 外 , 相 信 他 們 對 足 球 不 捨 不 棄 的 精 神 以 及 兄 弟 齊 心 有 莫 大 關 係 。 在 弟 弟 眼 中 一 向 沉 默 寡 言 的 「 阿 迪 」 表 示 : 「 七 、 八 歲 時 已 經 同 細 佬 o係 屋 村 走 廊 踢 西 瓜 波 ( 膠 波 ) , 到 十 一 、 二 歲 開 始 去 石 屎 場 同 人 鬥 波 , 雖 然 細 佬 都 有 去 , 不 過 佢 就 同 佢 年 紀 差 唔 多 o既 朋 友 踢 , 大 家 好 少 踢 埋 一 隊 。 」

弟 衝 動 兄 沉 默
在 哥 哥 眼 中 , 潘 文 俊 絕 對 是 一 個 衝 動 少 年 , 不 過 , 自 從 細 路 上 年 「 爬 頭 」 結 婚 後 , 「 阿 迪 」 亦 覺 他 開 始 修 心 養 性 。 「 長 大 後 大 家 都 多 o左 溝 通 , 自 從 細 佬 結 婚 搬 出 去 住 後 , 我 o地 傾 電 話 次 數 多 o左 好 多 , 話 題 中 家 事 同 公 事 都 有 。 平 時 , 佢 每 個 星 期 會 返 o黎 屋 企 食 飯 兩 三 次 , 而 我 同 阿 爸 阿 媽 亦 間 中 去 佢 屋 企 試 o下 佢 老 婆 o既 手 勢 , 相 處 算 係 幾 融 洽 。 」
在 球 場 與 隊 友 並 肩 作 戰 的 兄 弟 情 , 與 真 正 的 兄 弟 情 如 何 衡 量 ? 「 飛 仔 俊 」 毫 不 考 慮 地 表 示 親 情 根 本 沒 有 東 西 可 以 代 替 , 「 記 得 十 歲 o個 年 , 陪 大 佬 踢 波 見 到 佢 被 人 打 , 自 己 冇 諗 過 身 形 同 對 手 差 好 遠 , 仍 然 衝 前 幫 手 , 好 彩 最 後 都 冇 損 傷 咁 返 屋 企 。 」

各 為 其 主

上 月 十 九 日 , 旺 角 場 舉 行 一 場 關 乎 聯 賽 爭 標 組 最 後 一 席 誰 屬 的 甲 組 賽 事 。 「 細 佬 」 潘 文 俊 效 力 的 東 聯 二 合 定 要 全 取 三 分 才 能 殺 入 聯 賽 爭 標 組 , 相 反 , 「 大 佬 」 潘 文 迪 只 要 協 助 球 隊 成 功 搶 分 , 南 華 便 能 趕 上 「 尾 班 車 」 進 行 衛 冕 。 球 場 上 , 這 對 親 生 兄 弟 各 為 其 主 , 一 個 前 鋒 全 力 爭 取 射 門 , 一 個 後 衛 拚 死 堅 守 防 線 , 二 人 在 四 千 多 名 觀 眾 下 合 演 了 大 半 場 「 兄 弟 相 殘 記 」 ( 下 半 場 十 八 分 鐘 二 人 相 繼 被 球 會 換 出 ) , 不 過 , 更 衣 室 換 過 便 服 後 , 二 人 閒 話 家 常 , 與 平 時 一 樣 再 續 手 足 情 .

 

返回頁頂 

 返回新聞檔案目錄     2000 新聞     1999 新聞     1998 新聞  

 

Disclaimer: poonmantik.com  is a non-profit website. The sole purpose is a 'personal homepage' and for the use of friends and fans of Poon Man TIk. We understand that some of the photographs and certain text found are the property of their respective owners and their presence here are in no way intends to defy copyright laws. In most cases, where applicable, all credit has been given to the source. If you believe with good reason that this site has broken any such laws, please contact us at poonmantik@hotmail.com and the article in question will be removed.

Some of the pictures and articles found in this site are owned by South China Athletic Association,  Apple Daily, Oriental Daily, The Sun and SingTao newspapers and their respective authors. We take no ownership of these things. Their presence here merely represent a 'personal' collection by the owner of this website.

As for the majority of the photos and articles, they are all original and the copyright belongs to Poon Man Tik and the webmaster.